__front_thumb_kostelec_3.jpg

Kostelec nad Orlicí

České město Kostelec se stalo čtvrtým partnerským městem Bielawy. Slavnost podepsání smlouvy se konala ve středu 16 prosince 2009.
Jménem Kostelce smlouvu podepsala starostka Ivana Cervinkowa, za Bielawu se podepsali starosta Ryszard Dźwiniel a také předseda Městské Rady Leszek Stróżyk.
První kontakty s Kostelcem byly navázany v prosinci 2005. Bielawa hledala tehdy partnéra, se kterým by mohla realizovat sportovní a kulturní projekty, a to v rámci Euroregion Glacensis. Spolupráce probíhala velmi plodně, a její výsledkem byly fondy, které města získaly mimo jiné na organizaci Reggae Dub Festival a Lines of Bielawa. Města tedy se rozhodly rozšířit vzájemné kontakty a podepsat partnerskou smlouvu. Město Kostelec je položeno na úpatí Orlických Hor u řeky Divoká Orlice (Dzika Orlica).

Galeria: Kostelec