__front_thumb_chatham_3.jpg

Chatham - Kent

Smlouva o spolupráci byla podepsána 7 září 2004. Smlouva předpokláda výměnu zkušenosti v rozsahu samosprávy, vzájemné poznávání dějin a kulturního dědictví. V souladu se smlouvou je také možná spolupráce mezi institucemi, které existují v Bielawě a Chatham – Kent a společné zahajování akci v rámci kultury, sportu a školství.

Galeria: Chatham - Kent