__front_thumb_hronov2.jpg

Hronov

První oficiální kontakty začaly v listopadu 1996. V dalším roce probíhaly vzájemné návštěvy, mimo jiné účast Teatru Prawdziwego (Opravdové Divadlo) a dalších uměleckých skupin v Mezinárodních Divadelních Festivalech v Hronově. Navíc Bielawané se zúčastnili „Gastrosalonů” – evropských festivalů pro kulinární školy, sportovních soutěží. Během Dnů Bielawy, 6 června 1998 se konala slavnost podepsání „Smlouvy o spoluprácí a přátelství” mezi Bielawou a Hronovem. V souladu s jejími cíli vzájemné kontakty a spolupráce slouží  organizaci kulturních a sportovních akci, a spoluprácí mezi školy.

Galeria: Hronov