__front_thumb_sl1.jpg

Interaktywne Centrum Poszanowania Energii

      Interaktywne Centrum Poszanowania Energii to miejsce, które w nowatorski sposób zaprezentuje dzieciom, młodzieży i wszystkim odwiedzającym, procesy zachodzące przy powstawaniu energii. To właśnie tutaj z pomocą interesujących urządzeń będziemy świadkami niecodziennych doświadczeń z dziedziny fizyki i chemii. Głównym zadaniem ICPE będzie uświadomienie, ile kosztuje wyprodukowanie energii, i danie tym samym do myślenia, czy warto ją marnować.

 

Zabytkowa przepompownia

      Nieprzypadkowo na miejsce Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii wybrano zabytkową przepompownię przy ulicy Sportowej. W niej bowiem zachowały się ponad stuletnie instalacje wodne, będące same w sobie sporą atrakcją, a których próżno szukać  w okolicy.
Realizacja inwestycji powinna się zakończyć we wrześniu 2012 roku.
    Po jej zakończeniu Bielawa dysponować będzie bogatą bazą edukacji ekologicznej, składającą się z Centrum Odnawialnych Źródeł Energii, Szkoły Leśnej oraz  Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii. Nasze miasto stanie się tym samym jednym z najważniejszych ośrodków w Polsce, które na taką skalę promuje poszanowanie środowiska naturalnego.

Na realizację przedsięwzięcia Gmina pozyskała środki w wysokości 1,35 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013