infa2.jpg

"Ekologický" vzdělavací

      V příštím školním roku 2011/2012 Školní Komplex v Bielawě, jako jeden z prvních v Polsku, spustí obor „technik přístrojů a systémů obnovitelné energetiky”. Jeho vznik je důsledkem pozitivního hodnocení, které škola získala v letech 2004-2008 skrze pedagogický experiment, díky kterému 9 žáků dostudovalo právě s tuto profesi. Pozitivní hodnocení aktivit Školního Komplexu v Bielawě, velmi dobře didakticky vybavené Okresní Středisko Praktického Vzdělávání (Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego) v Bielawě a žádost Ministerstva Hospodářství způsobily, že Ministr Školství souhlasil se zapsáním oboru do klasifikace profesií odborného vzdělávání.

      Tato skutečnost, a také příprava edukačního programu, umožnily zahájení náboru v novém školním roku do tohoto oboru.
Stojí za zmínění, že obnovitelná energetika už po několik let je v Polsku oborem, který se dynamicky vyvíjí. Evropské směrnice spojené s ochranou životního prostředí vyžadují nahrazování tradičních zdrojů energie nejnovějšími ekologickými technologiemi, s kterými se seznamujou žáci Školního Komplexu v Bielawě. Právě proto profese „technik přístrojů a systémů obnovitelné energetiky”, je jistě perspektivní profesi, která se již brzy stane velmi vyhledávanou na trhu práce. Na střechách nasich domů se objevuje čím dál víc slunečních kolektorů, kotly na biomasu jsou již v běžném použití, stejně tak tepelná čerpadla. Proto k montáži, použití a servisu těchto přistrojů v první řadě budou vyhledávání absolventi Technického učiliště v Školním Komplexu v Bielawě.
Stojí za zmínění, že nový obor výborně souladí se strategii, kterou zvolila Bielawa jako modelové ekologické město. Nebot’ město už dlouhá léta sází na propagaci respektu vůči životnímu prostředí mezi dětmi, mládeži a v akademickém prostředí. Bielawa tedy důsledně podporuje inovační iniciativu Školního Komplexu
Během vzdělávaní žáci získají dovednosti:
- projektování, montáż, použití a servis solárních a fotovoltaických instalacií, tepelných čerpadek a kotlů na biomasu,
- projektování a řízení realizace instalaci ústředního topení, studené a teplé vody, kanalizační, plynové, ventilační a klimatizační,
- výběr materiálů, výztuže, přístrojů a nářadí k instalaci,
- koordinace sít’ových, instalačních a stavebních práci.

      Získání titulu technika umožní absolventům zaměstnání ve společnostech, které se zaměřujou na instalační techniku, kupř. otopní, klimatizační; zaměstnání v konsultingových a poradenských společnostech nebo projekčních kancelářích. Absolventi budou také moct pokračovat ve výuce na různých vysokých školách, a zvláště v oboru stavebnictví, inženýrství životního prostředí nebo ochraně životního prostředí.
Žáči z jiných obci budou moct využit ubytování v internátu v ul. A. Mickiewicza 1 v Dzierżoniowě. Podrobné informace o náboru do školy poskytuje sekretariát školy – tel. číslo 74 83 34 567.