szkoła leśnaokładka.jpg

Lesní Škola

      Lesní Škola – edukační středisko, které propaguje mezi mladými lidmi proekologické postoje, začalo fungovat v Bielawě v roku 2010. Škola je již pátým projektem, který financovala nadace DBU v Bielawě. Dříve němečti partnéři věnovali peníze na zřízení Ekologické Mateřské Školky, Sluneční Školy, Střediska Obnovitelných Zdrojů Energie (Centrum Odnawialnych Źródeł Energii) a Amfiteátru v areálu Rekreačního Střediska Sudety (Ośrodek Wypoczynkowy Sudety).

      Bielawa je jediným městem, ve kterém Německá Nadace Ochrany Životního Prostředí (Niemiecka Fundacja Ochrony Środowiska DBU) spolufinancovala více než jeden projekt. Slavnosti zahajení patronovala Evropská Komise (Komisja Europejska). Lesní Škola patří k vytvořené městem strategii ekologické edukace „od mateřské školy k vysoké škole". Díky tomuto středisku dětí mohou ve skutečnosti uvidět to, o čem se dříve učily na hodinách. Škola je tedy důležitým prvkem, který obohacuje edukaci orientovanou na respektování životního prostředí. Středisko se nachází v horní části města v ulici Korczaka 12, v sousedství Parku Přírody Sovích Hor (Park Krajobrazowy Gór Sowich).

      Tvar školy navazuje na hexagon, zatímco uplatněné při výstavbě ekologické materiály perfektně souladí s charakterem budovy a okolí. Už brzy mladí ekologové budou mít k dispozici moderní laboratoř a multimediální dílnu. Poblíž ekologického střediska budou umístěné tři naučné stezky o názvu „Vodní svět”, „Stezkou muflone” a „Co je na přírodě fajn”.
Lesní Školu řídí Bielawská Agentura Regionálního Vývoje (Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego), která zpřistupňuje budovu k prohlížení a organizuje školení, která propagujou ekologii pro děti a mládež.