amfiteatr.jpg

Ekologie

      Bielawa už dlouhá léta sází na respektování přirodního prostředí a také na ekologické vzdělávání. Skrze šíření mezi obyvateli pocitu zodpovědnosti za přírodu a skrze realizaci zodpovědných investici, Bielawa důsledně směřuje k statusu „Modelového ekologického města”.
Vše začalo v roku 1999 transformací Veřejné Mateřské Školky č. 1 (Przedszkole Publiczne nr 1) v Ekologickou Mateřskou Školku (Przedszkole Ekologiczne). Bylo to možné díky spolupráci Bielawy s partnerským městem Lingen, Německou Nadaci Ochrány Prostředí DBU (Niemiecka Fundacja Ochrony Środowiska DBU) a Mezinárodním Spolkem Ekologické Edukace IGU (Międzynarodowe Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej IGU).

      Díky společným aktivitám v areálu mateřské školy vznikly kopečky, údolí, písečná a kamenitá řeka a další zajímavá pro dětí místa. Navíc do programu výuky byla zavedená témata spojená s ekologií. Od té chvíle dětí se seznamovaly s přírodou nejen teoreticky, ale také v blízkém kontaktu s ní.
Dalším krokem ve vývoji ekologie v našem městě, bylo zřízení první v Polsku a Střední Evropě „Sluneční Školy”. Inovační edukační středisko zahajilo své aktivity v Školním Komplexu (Zespól Szkół) v roku 2001.
Přesně o rok později „Sluneční Škola” byla změněna na Středisko Obnovitelných Zdrojů Energie (Centrum Odnawialnych Źródeł Energii), které funguje dodnes v Okresním Středisku Praktického Vzdělávání (Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego).

      Ve chvíli, když už fungovalo ekologické vzdělání na úrovní mateřské a střední školy, bylo přirozenosti zavedení ho do základní školy a gymnázia. Od září roku 2006 na ekologická střediska byly změněny Základní Škola č. 7 (Szkoła Podstawowa nr 7) a Gymnázium č. 3 (Gimnazjum nr 3).
Usilování městské vlády a zapojení obyvatel do proekologických aktivit, bylo oceněno mimo jiné Senátem Wrocławské Polytechniky (Politechnika Wrocławska), který v prosinci roku 2007 vydal usnesení o zřízení v Bielawě Externího Didaktického Střediska odborníků v oboru obnovitelné energie. Slavnostné zahájení ekologické edukace na akademické úrovni se konalo 9 řijna roku 2009.

 

      Silně diverzifikovanou ekologickou edukaci podporujou v Bielawě zásadní pro tento obor investice. V roku 2006 byl realizován projekt o názvu Ekologická správa OWW Sudety („Ekologiczne zagospodarowanie OWW Sudety”). V prácich nad první etapou investice – výstavbou Amfiteátru v areálu rekreačního střediska, se zúčastnila mládež z Bielawy a Lingen, a také jejich učitele a rodiče.
Důležitým bodem na bielawské mapě ekologických investici jsou též: Elfické Náměstí (Plac Elficki) postaven v roku 2010 v oblasti Rekreačního Střediska Sudety (Ośrodek Wypoczynkowy Sudety) a Lesní Škola (Szkoła Leśna).
Zvlaštní pozornost je třeba věnovat Lesní Škole – edukační středisko, díky kterému nejmladší Bielawane můžou získávat ekologické znalosti inovačním způsobem. Škola které patronuje Reprezentace Evropské Komise v Polsku (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce), vznikla při účasti Německé Nadace Ochrany Životního Prostředí (Niemiecka Fundacja Ochrony Środowiska DBU).
Obec Bielawa usiluje nyní o to, aby proběhla realizace transformaci památkové čerpací stanice na Interaktivní Středisko Respektování Energie (Interaktywne Centrum Uszanowania Energii) a výstavba městské kotelny na biomasu.