art-inkubator.jpg

Inkubátor Art-Podnikání v Dolním Slezsku

      Moderní umělecké dílny, pokročilé počitačové laboratoře a studio zpracování zvuku a obrazu, to je jen malá část vybavení Inkubátora Art-Podnikání v Dolním Slezsku, který během několika měsíců vznikne v Bielawě. Kvůli investici 10 mln zlatých město získalo finanční podporu z Evropské Unie a státního rozpočtu ve výši cca 5 mln zlatých - Je to inovační a zároveň nesmírně důležitý pro Bielawu projekt. Nejen prospívá vývoji kultury a umění v našem městě, ale také díky multimediím a moderní technologii, vybízí ke kreativitě mladé lidi – říká starosta Ryszard Dźwiniel.

      Evropské fondy město předá především na výbavu dílen, ale také na modernizaci památkové budovy v Piastowské ulici 19. V minulosti to bylo sídlo správy textilního závodu „Bielbaw”, a nyní díky odvážným nápadům začne nový život. Art-Inkubátor se stane ideálním místem pro umělce, grafiky, fotografy nebo filmáře, tedy jednoduše pro lidi s vášni. Zajímavou nabídkou bude též sál hudebních zkoušek, keramická dílna a básnický klub.
Projekt má být svéráznou platformou, která spojuje rozdílná umělecká prostředí, podporuje mladé umělce a zároveň místem, které bude propagovat výsledky jejich práce.
Získání evropských prostředků na Art-Inkubátor je další úspěch, kterého město dosáhlo během posledních měsíců. Dříve Bielawa získala peníze ve výši 4,2 mln zlatých, na výstavbu Inkubátora Podnikání, která právě probíhá. Bielawa se snaží trvalé udržitelným způsobem vyvijet jednotlivé oblasti městských aktivit.
      Po dokončení výstavby Art-Inkubátor bude řídtit Bielawská Agentura Regionálního Vývoje. Zájemci o nabídku Art-Inkubátoru mohou kontaktovat společnost BARL – ul. Wolności 57, tel. 74 645 64 00.