paiz.jpg

Inkubátor Podnikání

      Myšlenka zahájení inkubátora podnikání v Bielawě vznikla jako odpověd’ na úplnou likvidaci textilního průmyslu v letech 2005-2009 a také hlavní sociálně-ekonomický problém města, tedy vysokou nezaměstnanost. Několikanásobné pokusy získání finanční podpory z různých zdrojů skončily úspěchem v roku 2010.

      Projekt navrhoval komplexní modernizaci a adaptaci kancelářské budovy po bývalých bavlněných dílnách Bieltex, která se nachází v Bielawě u ul. Wolności 24, tak aby fungovala jako inkubátor podnikání. Celková získaná plocha pro výrobu a služby obnášela 1255,8 m2 a zahrnovala 21 podniků. Podnikatele, kteři zahajují působnost nebo využivají prostory Inkubátora, mají možnost získat preferenční podmínky pronajmutí prostorů v období 3 let podnikání.
Rozsah modernizace zahrnoval celkovou přestavbu rozvrhu místnosti, výměnu elektrické a sanitární instalace, provedení termomodernizace vnějších stěn, výměnu oken a dveři a také realizace nákladního a osobního výtahu, který komunikuje všechna 4 patra budovy. V každém patře se nachází bytové jádro se šatnami a jídelnami.

      Na podnikatele čekají také konferenční sály velké 25 a 50 m2, vybavené moderními audiovizuálními přistroji. V inkubátoru se také nachází veřejná kancelář, vybavená kancelářskými přístroji a přístupem k Internetu. Kancelář poskytuje poradenství v oblasti daňových předpisů, pracovního práva a také ostatních zaležitosti spojených se soukromým podnikáním.
Všechny budoucí podnikatele zveme k kontaktování Bielawské Agentury Regionálního Vývoje (ul. Wolności 57, tel. 74 645 64 01), která je správce budovy.