zespol_szkol_3.jpg

"Ekologiczny" kierunek kształcenia w Zespole Szkół i Kształcenia Zawodowego w Bielawie

      W roku szkolnym 2011/2012 Zespół Szkół (obecnie Zespół Szkół i Kształcenia Zawodowego) w Bielawie, jako jeden z pierwszych w Polsce, otworzył klasę w zawodzie „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”. Jej powstanie jest efektem pozytywnej oceny prowadzonego przez szkołę w latach 2004-2008 eksperymentu pedagogicznego, w wyniku którego 9 uczniów ukończyło kształcenie w tym właśnie zawodzie.

      Pozytywna ocena działań Zespołu Szkół w Bielawie, bardzo dobrze wyposażona baza dydaktyczna Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie oraz wniosek Ministerstwa Gospodarki sprawiły, że Minister Edukacji Narodowej wyraził zgodę na wpisanie kierunku do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Ten fakt, jak również opracowanie podstawy programowej i programu nauczania, pozwoliły na rozpoczęcie naboru na nowy rok szkolny do tej klasy.
Warto zauważyć, że energetyka odnawialna od kilku lat jest w Polsce branżą dynamicznie rozwijającą się. Normy unijne związane z ochroną środowiska wymuszają zastępowanie tradycyjnych źródeł energii najnowszymi ekologicznymi technologiami, które poznają uczniowie Zespołu Szkół w Bielawie. W związku z tym zawód „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”, jest z pewnością zawodem przyszłości i już niedługo stanie się bardzo poszukiwanym na rynku pracy.

      Na dachach naszych domów pojawia się coraz więcej kolektorów słonecznych, kotły na biomasę są już powszechnie stosowane, podobnie jak pompy ciepła. Dlatego do montażu, eksploatacji i serwisowania tych urządzeń, w pierwszej kolejności będą poszukiwani absolwenci Technikum w Zespole Szkół w Bielawie.
Warto wspomnieć, że nowy kierunek doskonale wpisuje się w obraną przez Bielawę strategię modelowego miasta ekologicznego. Miasto od lat stawia bowiem na promocję poszanowania środowiska wśród dzieci, młodzieży oraz w kręgach akademickich. Bielawa całkowicie popiera więc nowatorską inicjatywę Zespołu Szkół.
W trakcie kształcenia uczniowie nabędą umiejętności:
- projektowania, montażu, eksploatacji i serwisowania instalacji solarnych i fotowoltaicznych, pomp ciepła i pieców na biomasę,
- projektowania i nadzoru nad wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacyjnej i klimatyzacyjnej,
- dobierania materiałów, uzbrojenia, przyborów i urządzeń na instalacje,
- koordynowania robót sieciowych, instalacyjnych i budowlanych.

      Zdobycie tytułu technika umożliwi absolwentom podjęcie pracy w firmach specjalizujących się w technice instalacyjnej np. grzewczej, klimatyzacyjnej; pracę w firmach konsultingowych i doradczych lub biurach projektowych. Absolwencji będą mogli także kontynuować naukę na różnych uczelniach wyższych, a szczególnie na kierunkach budownictwo, inżynieria środowiska czy ochrona środowiska.
Uczniowie spoza powiatu będą mogli skorzystać z miejsc w internacie przy ul. A. Mickiewicza 1 w Dzierżoniowie. Szczegółowych informacji o naborze do szkoły można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr tel. 74 83 34 567.