droga łącząca ulice wojska polskiego i parkową.jpg

Pozyskane środki zewnętrzne w latach 2008 - 2010

      Lata 2008 - 2010 były rekordowe pod względem pozyskanych środków zewnętrznych. W tym czasie Bielawa zdobyła około 36,5 mln zł. Pozyskane fundusze umożliwiły m.in. budowę nowoczesnych bosik sportowych na terenie: Gimnazjum nr 1 (boisko wielofunkcyjne), Gimnazjum nr 2 (program "ORLIK"), Szkoły Podstawowej nr 10 (program "Blisko Boisko"), Szkoły Podstawowej nr 4 (boisko wielofunkcyjne) oraz pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z Certyfikatem FIFA na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Bankowej.
Ponadto Bielawa pozyskała pieniądze m.in. na utworzenie przedszkola w dolnej części miasta, budowę Inkubatora Przedsiębiorczości oraz budowę dróg wewnątrz nowej części obwodnicy (Aleja Jana Pawła II). Dodatkowo z pozyskanych pieniędzy wykonano nową stronę internetową miasta wraz z "Wirtualnym Spacerem" oraz zakupiono 6 obrotowych kamer, prezentujących w internecie panoramę Bielawy i Gór Sowich.
Szczegóły w poniższych tabelach.

 

ŚRODKI POZYSKANE W 2008 ROKU   PLN
Modernizacja i adaptacja SP4 dla potrzeb
osób niepełnosprawnych
PFRON 365.000
Remont sanitariatów w SP 10 Budżet Państwa 37.795
Doposażenie placówek oświatowych
w sprzęt oświatowych w sprzęt dydaktyczny
Budżet Państwa 135.000
Boisko wielofunkcyjne przy G1 Budżet Państwa 198.610
Moje Boisko "Orlik 2012" przy G2 Budżet Państwa
Budżet Województwa
666.000
Wymiana stolarki okiennej w ESP7 Budżet Państwa 124.910
Autobus do przewozu
osób niepełnosprawnych
PFRON 130.000
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w rejonie ulic Wojska Polskiego i Sikorskiego
WFOŚIGW 269.539
 Remont kotłowni i systemu CO
oraz wymiana stolarki okiennej
w SP4 (ul. Ludowa)
Budżet Państwa
143.773
 Doposażenie placówek oświatowych
w sprzęt dydaktyczny
Budżet Państwa
135.000
 Remont dachu w ESP7 przy ul. Żeromskiego
Budżet Państwa
129.526
 Boisko piłkarskie przy SP 10
w ramach programu "Blisko Boisko"
PZU/Budżet Państwa
300.000
 Usuwanie skutków powodzi
Budżet Państwa
80.500
 Droga transportu rolnego
Terenowy Fundusz
Ochrony Gruntów
Rolnych
156.000
Tolk Folk
EWT/Budżet Państwa
107.700
Regałowisko EWT/Budżet Państwa 89.802
Lines of Bielawa EWT/Budżet Państwa 110.246
Rozszerzenie działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy
Budżet Państwa 49.000
"Dać szansę" POKL 349.300
"Wesoła Szkoła" Budżet Państwa 151.660
RAZEM   3.806.293

ŚRODKI POZYSKANE W 2009 ROKU   PLN
Budowa łącznika drogi powiatowej
nr 3007D z obwodnicą Bielawy
oraz drogą wojewódzką nr 384
RPO 3.023.430,65
Budowa drogi gminnej
łączącej obwodnicę Bielawy
z drogą powiatową nr 3007D
Narodowy Program
Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011
932.171
 "Woda bez granic"
Program Operacyjny
Współpracy Transgranicznej
Czechy - Polska
126.523
 Poprawa dostępności
komunikacyjnej obszarów aktywności gospodarczej w Gminie Bielawa,
poprzez budowę łącznika drogi
powiatowej nr 3007D z ul. Parkową
 Dolnośląski Fundusz
Pomocy Rozwojowej
295.236
 Budowa i rozwój infrastruktury
informatycznej niezbędnej do
funkcjonowania e-urzędu
przez wdrożenie platformy
e-usług publicznych w Gminie Bielawa
RPO
204.122
 Remonty bieżące w placówkach oświatowych
Budżet Państwa
 155.250
 Remonty bieżące w placówkach oświatowych,
mające na celu likwidację barier architektonicznych
Budżet Państwa
255.000
 Utworzenie dodatkowych gabinetów dydaktycznych i małych sal gimnastycznych
w placówkach oświatowych
Budżet Państwa
135.000
 Remont dachu w ESP7 przy ul. Wolności
Budżet Państwa
130.000
 Wymiana stolarki okiennej w SP10
Budżet Państwa
118.000
 Remont koryta potoku Bielawica
Budżet Państwa
200.000
 Utworzenie ścieżki ekologicznej w PP5
WFOŚiGW
23.500
 Wprowadzenie e-usług do oferty turystycznej
Gminy Bielawa
RPO
96.789
 Remont dachu w SP4 przy ul. Ludowej
Budżet Państwa
122.500
 Utworzenie dodatkowych gabinetów dydaktycznych i małych sal gimnastycznych
w placówkach oświatowych
Budżet Państwa
140.000
 Remont koryta potoku Bielawica
Budżet Państwa
1.650.000
 Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaww SP4, ESP7 i SP 10
Radosna Szkoła
36.000
 Remont dachu w G2
Budżet Państwa
123.000
 Wymiana stolarki okiennej w G1
Budżet Państwa
137.000
 Przebudowa obwodnicy miejskiej
od drogi wojewódzkiej nr 384
do drogi powiatowej nr 3007D etap I
Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011
3.028.000
 Remont dachu w ESP7 na os. Włókniarzy
Budżet Państwa
135.000
Remont piwnic i kotłowni w GE3
Budżet Państwa
120.000
 Rozwój kompetencji kluczowych
szansą na lepsze jutro
POKL
303.900
 "Jubileusz - Wspólna Sprawa"
Program Operacyjny
Współpracy Transgranicznej
Czechy-Polska
66.851
 Roboty publiczne w Gminie Bielawa
Budżet Państwa
121.271
 "Wesołe Przedszkole"
POKL
691.437
 Roboty publiczne w Gminie Bielawa
Budżet Państwa
204.645
Odprawy dla nauczycieli Budżet Państwa 70.468
RAZEM   12.645.094,59

ŚRODKI POZYSKANE W 2010 ROKU   PLN
Remont koryta potoku "Bielawica" Budżet Państwa 500.000
Budowa dróg dojazdowych
do strefy aktywności gospodarczej
RPO 4.651.675
Budowa kompleksu sportowego
przy G1
RPO 1.097.065
Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej
dla dzieci i młodzieży
RPO 766.872
Modernizacja i adaptacja budynku
po Szkole Podstawowej nr 1 na przedszkole
RPO 1.921.951
"Turysto! Witaj w Bielawie PO EWT
Czechy-Polska/
Budżet Państwa
86.017
Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości RPO 4.242.623
Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej
w rejonie ulic Brzeżnej, Tkackiej, W.Witosa,
Szpakowej i Kruczej w Bielawie
WFOŚiGW 229.000
Boisko wielofunkcyjne przy SP4 Ministerstwo Sportu
i Turystyki
Fundusz Rozwoju
Kultury Fizycznej
200.000
 "Kostelecko-Bielawskie Międzypokoleniowe
Spotkania Kulturowe
PO EWT
Czechy-Polska/
Budżet Państwa
76.459,89
 Turystyczno-sportowe, polsko-czeskie
spotkania na szczycie
 PO EWT
Czechy-Polska/
Budżet Państwa
84.747,60
 Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego
ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Bankowej
 Ministerstwo Sportu
i Turystyki
Fundusz Rozwoju
Kultury Fizycznej
 1.000.000
 Roboty publiczne w Gminie Bielawa
Budżet Państwa
142.560
 "Dać Szansę"
POKL/Budżet Państwa
152.972
Roboty publiczne w Gminie Bielawa Budżet Państwa 365.310
Roboty Publiczne w Gminie Bielawa Budżet Państwa 44.550
Budowa ronda w Bielawie w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 384 na skrzyżowaniu ulic
Sienkiewicza, Piastowskiej i Sikorskiego
Urząd Marszałkowski 850.000
Remont elewacji w Ekologicznej Szkole
Podstawowej nr 7
Budżet Państwa 180.000
Remonty bieżące w placówkach oświatowych Budżet Państwa 299.000
Remonty bieżące w placówkach oświatowych
mające na celu likwidację
barier architektonicznych
Budżet Państwa 264.000
Interaktywne Centrum Poszanowania Energii DBU 500.000
Utworzenie dodatkowych gabinetów dydaktycznych i małych sal gimnastycznych
w placówkach oświatowych
Budżet Państwa 135.000
Wymiana stolarki okiennej
oraz remont elewacji
w SP 10
Budżet Państwa 235.000
Szkoła Leśna w Bielawie -
Centrum Edukacji Ekologicznej
WFOŚiGW 71.200
Usuwanie skutków powodzi
w placówkach oświatowych
Budżet Państwa 400.000
 Utworzenie dodatkowych gabinetów dydaktycznych i małych sal gimnastycznych
w placówkach oświatowych
 Budżet Państwa
190.000
 Przebudowa obwodnicy
miejskiej od drogi
wojewódzkiej nr 384 do drogi powiatowej
nr 3007D - etap III i IV
Narodowy Program
Przebudowy Dróg
Lokalnych
1.250.000
Naprawa parapetów i obróbek blacharskich
W ESP7
Budżet Państwa
82.967
 RAZEM   20.018.969,49