obwodnica.jpg

Środki zewnętrzne pozyskane w latach 2003 - 2007

       11.368.981 zł - taką kwotę pozyskała ze środków zewnętrznych Gmina Bielawa w latach 2003 - 2007.
Z pewnością najbardziej spektakularną inwestycją, zrealizowaną w oparciu o te pieniądze, było wybudowanie drugiej części obwodnicy miasta (Aleja Jana Pawła II).
To właśnie w tym czasie m.in. zmodernizowano i dostosowano do potrzeb ruchu turystycznego wieżę Kościoła pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie oraz wybudowano Amfiteatr na Ośrodku Wypoczynkowym Sudety. Ponadto pozyskano pieniądze na budowę Szkoły Leśnej oraz na utworzenie Gminnego Centrum Informacji. Szczegóły w poniższych tabelach.

 

ŚRODKI POZYSKANE W 2003 ROKU   PLN
Rozwój sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w Bielawie poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej
Phare 2003 Spójność
Społeczo - Gospodarcza
6.900.000
Utworzenie Gminnego Centrum Informacji
Pierwsza Praca
54.600
 Europejskie Dni Bielawy
Phare 2001
Teraz Integracja
45.000
 Dolnośląska Majówka Europejska
Rezerwa rządowa
12.700
RAZEM   7.012.300

ŚRODKI POZYSKANE W 2004 ROKU       
  PLN
160 rocznica Buntu Tkaczy Śląskich Fundacja
Polsko-Niemieckie Pojednanie
32.000
Tolk Folk - Bitwa Pięciu Armii Phare CBC 27.835
Polsko-Czeski Festyn
Sportowo-Kulturalny Regałowisko 2005
Phare CBC 44.521
RAZEM   104.358

ŚRODKI POZYSKANE W 2005 ROKU    PLN
200 lecie przemysłu włókienniczego Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej
1.500
Wyścig Rowerowy o Puchar Euroregionu
Glacensis
Stowarzyszenie Gmin
Polskich Euroregionu
Glacensis
7.000
Rozwój Gminnego Centrum Informacji Samorząd Województwa
Dolnośląskiego
25.000
Zagospodarowanie OWW Sudety Niemiecka Fundacja Ochrony
Środowiska DBU
520.000
Oficer Europejski Counterpart Funds 27.000
Z Europą za pan brat Counterpart Funds 18.800
Pokrycie części wkładu własnego imprez
Regałowisko i Tolk Folk
Rezerwa celowa
budżetu państwa
15.075
Polsko-Czeski Wyścig Kolarzy Górskich Interreg IIIa 17.940
Polsko-Czeski Bieg Hobbicki
Tolk Folk 2006
Interreg IIIa 66.745
RAZEM

699.060

ŚRODKI POZYSKANE W 2006 ROKU    PLN
Modernizacja i adaptacja wieży Kościoła
pw WNMP dla potrzeb ruchu turystycznego
ZPORR 2.140.761
Polsko-Czeski Festiwal Sportowo-Muzyczny
Regałowisko 2006
Interreg IIIa 51.530
Polsko-Czeskie Spotkania Plenerowo-Sceniczne
Tolk Folk 2007
Interreg IIIa 76.372
RAZEM
2.268.663

ŚRODKI POZYSKANE W 2007 ROKU    PLN
Szkoła Leśna Fundacja DBU 500.000
Polsko-Czeskie Spotkania Muzyczne-
Muzyczna Wieża Babel - Regałowisko 2007
Interreg IIIa
Czechy-Polska
75.400
Aquasport Kuratorium Oświaty 79.000
Szkoła po lekcjach Kuratorium Oświaty 101.000
Monitoring w Szkołach (SP5, ESP7, SP 10,
G1, G2, G3)
Budżet Państwa 48.000
Remont dachu i wymiana okien w SP 10 Budżet Państwa 102.800
Remonty bieżące w G1, ESP7 Budżet Państwa 23.800
Remont dachu w G1 Budżet Państwa 120.000
Remont dachu i wymiana okien w G3 Budżet Państwa 50.000
Wyposażenie sal gimnastycznych
w sprzęt sportowy
Budżet Państwa 100.000
Adaptacja pomieszczeń niedydaktycznych
na sale lekcyjne
Budżet Państwa 40.000
Usuwanie skutków powodzi Rezerwa celowa
z budżetu państwa
70.000
Droga transportu rolnego Terenowy Fundusz
Ochrony Gruntów
Rolnych
110.000
RAZEM
1.419.730