przedszkole 1.jpg

Środki zewnętrzne pozyskane w latach 1998 - 2002

      W latach 1998 - 2002 Gmina Bielawa pozyskała w sumie 2.447.021 zł. Najbardziej spektakularną inicjatywą zrealizowaną dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, było uruchomienie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii. Centrum mieści się obecnie w bazie techno-dydaktycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie. Ważnym wydarzeniem była również budowa ekologicznego ogrodu na terenie Przedszkola "Parkowe Skrzaty".

 

NAZWA ZADANIA DOFINANSOWANIE DATA
Odbudowa po powodzi dróg lokalnych 914 tys. zł 1998r.

Odbudowa po powodzi murów oporowych
i mostów na potoku "Bielawica"

651 tys. zł 1998r.
Budowa ogrodu ekologicznego
przy Przedszkolu "Parkowe Skrzaty"
21,5 tys. zł
1999r.
Utworzenie pierwszej w Polsce
i Europie Środkowo - Wschodniej
"Szkoły Słonecznej"
294 tys. zł 2001r.
Przekształcenie Szkoły Słonecznej
w Centrum Odnawialnych Źródeł Energii
588 tys. zł 2002r.
RAZEM 2.447.021 zł