agroturystyka.jpg

Bielawa – město na celý rok

      Největší předností Bielawy je její poloha na úpatí nejstarších hor Evropy – Sovích hor.
Čtyři hlavní turistické stezky, které procházejí mj. osmi tisíci hektarů Chráněné krajinné oblasti Soví hory, mnoho lyžařských vleků a cyklostezek, to vše najdete na území, které je velmi atraktivní nejen pro pokročilé, ale také pro začínající turisty.

     Předpokládá se, že název Bielawa vznikl ze slovanského názvu potoka (biela, bílá – biała). První doložená zmínka o Bielawě pochází z roku 1288. Událostí, kterou se Bielawa zapsala do učebnic dějepisu byla krvavě potlačená vzpoura tkalců v r. 1844, popsaná laureátem Nobelovy ceny Gerhartem Hauptmanem. Rozvoj Bielawy byl úzce spjat s tkalcovstvím. Počátky tohoto průmyslu v Bielawě sahají do 18. stol., kdy vznikly první manufaktury.

      Rozmach továren a s nimi spojené výstavby v 19. století vyvolal značný růst počtu obyvatel pracujících v průmyslu. Díky tomu Bielawa obdržela v roce 1924 městská práva. Po 2. světové válce byla Bielawa spolu s celým Dolním Slezském připojena k území Polska. 23.06.1945 byl jmenován první polský starosta. Nyní je Bielawa samostatnou městskou obcí, která je součástí dzierżoniowského okresu.