ace rico - koreańskie przedsiębiorstwo.jpg

Bielawa – Údolí Podnikání

      Bielawa je město ambiciózní a plné nápadů. Dynamicky měníme jeho charakter – město textilního průmyslu se stává městem, jehož výhodou je diverzifikovaný byznys.
Bielawa se neustále snaží přilákat investory, protože nabízí ideální terény pro malé, střední a velké společnosti. Budoucí inwestor má tedy k dispozici mimo jiné terény, které patří k Subzóně Valbřiské Speciální Ekonomické Zóny (Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) v ulici Grunwaldzká.

      Důležité je, že na území, které se nachází uvnítř nové části obchvatu (Třída Jana Pawła II), realizujeme návrh Bielavského Parku Průmyslu (Bielawski Park Przemysłowy). Doplněním ekonomické zóny a parku průmyslu je Inkubátor Podnikání (Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wolności 24), který nabízí výborné řešení pro osoby s plánem zahájení vlastního byznysu. Jistě už brzy to bude dynamické středisko, které mohutně ovlivní ekonomický vývoj Bielawy.

      Každý podnikatel, který se rozhodne investovat v Bielavě může počítat s přívětivosti městské vlády, příznivými podmínkami, ale především s šírokou škálou daňových výhod.
Právě proto v posledních letech přistoupil k nám s důvěrou velký korejský koncern ACE RICO POLAND, který ve městě investoval do více než 60 milionů zlatých a zaměstnal několik set zaměstnanců. Podnik vyrábí základny k televizorům mimo jiné pro LG, SONY, nebo DELL.
Důvod, proč je Bielawa výborným místem k dlouhodobému byzysu, je LINCOLN ELECTRIC „BESTER”, který zastupuje elektrotechnický průmysl. Je to společnost s velkou tradici, která od roku 1946 vyrábí v našem městě svářečky, usměrňovače a také jiné svářecí přístroje. Kromě velkých firem, v Bielawě funguje přes 2000 menších podnikatelů, kteří zaměstnávají od několika do několik set zaměstnanců. Reprezentujou především obchod a široce pojaté služby. Bielawa je tedy otevřená na veškeré inovační nápady a řešení.

      Je třeba zdůraznit, že díky snahám městské vlády se povedlo vybudovat výborné kontakty s Polskou Agenturou Informaci a Zahraničních Investici ve Varšavě (Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie), která podstatným způsobem rozhoduje o lokalitě nových, zahraničních podniků v naše zemí. Je třeba se zmínit, že v roku 2010 zástupci Polské Agentury Informaci a Zahraničních Investici a Subzóny Valbřiské Speciální Ekonomické Zóny navštívili Bielawu se speciální ekonomickou misi.
Vybízíme všechny k investicem v Bielawě, zajistime veškerou pomoc a podporu městské vlády.