zabytki okładka.jpg

Památki

Fontána se sovou

      Symbol Bielawy, který se nachází v samém srdci města. Pomník je tvořen pětimetrovým sloupem, v němž je vytesáno 9 lidských postav držících sovu. Sova navíc třímá na levé straně znak Bielawy. U paty pomníku je kamenná fontána.

Katolický kostel Božího těla

      Původně evangelický kostel vybudovaný v r. 1743. Na počátku byl tento kostel velmi jednoduchý a skromný, bez věže, zvonů a varhan. Věž byla dostavěna teprve u příležitosti stého výročí jeho vzniku. Kvůli ke špatnému technickému stavu kostela došlo v letech 1878–1880 k jeho rekonstrukci. Na venkovní římse jsou znázorněny podoby různých zvířat majících připodobňovat žalm 148. V interiéru kostela jsou velice zajímavá, mistrovsky provedená konstrukce dřevěného stropu a velké dvoupodlažní balkóny pro věřící. V kostele se nacházejí varhany z r. 1754.

Katolický kostel sv. Ducha

      Nejmenší ze tří kostelů v Bielawě, jehož stavba byla zahájena 28. září 1928 a dokončena po 14 měsících. Projektantem a realizátorem stavby byl bielawský podnikatel Emil Werler. Architektonická podoba objektu v sobě spojuje důstojnost svatostánku s moderností tehdejších stavebních řešení. Kostel má malou věž se zvonem.

Katolický kostel Nanebevzetí Panny Marie

      První zprávy o kostele pocházejí z r. 1288. Kostel byl jednolodní stavbou s klenbou v přední části. Původně měl tři oltáře, ale do 17. stol. se dochoval pouze hlavní oltář se sochou Panny Marie. Protože hrozilo zřícení kostela, došlo v roce 1866 k jeho demolici. Slavnostní položení základního kamene nového kostela, který navrhl A. Langer z Vratislavi, se uskutečnilo 14. dubna 1868 a stavba byla dokončena 15. listopadu 1876. Kostel má tři zvony, které se jmenují Jan Pavel II., Henryk a František, a hodiny, které připomínají rok velkého křesťanského výročí. V září se v kostele konají koncerty v rámci Mezinárodního festivalu Vratislavia Cantans.

Palác Sandreckich

      Stavbu paláce zahájili bratři Wolf a Heinrich Seidlitzovi von Schönefeld v r. 1598 ve stylu pozdní renesance. Objekt měl charakter opevněného sídla a ve své původní podobě přetrval až do roku 1737, kdy jej zničil požár. Palác byl obnoven o dva roky později a zachoval si mnoho prvků z původní stavby. Tato masivní budova je nejcennější památkou bielawské architektury. V současné době lze palác obdivovat pouze zvenčí, protože v něm sídlí centrum zvláštní výchovy.

Smírčí kříže

      Název pochází z latinského slova „compositio“, jež znamená „smíření, usmíření“. Jde o pozůstatky středověkého práva, kamenné symboly dávných tragédií, lidských křivd a zbytečných úmrtí, které byly budovány jako svědectví o zadostiučinění a usmíření dvou znepřátelených stran. Na křížích jsou dlátem vytesány meče, nože, sekery nebo jiné nástroje, jejichž pomocí byl zločin spáchán. Většina smírčích křížů pochází z 15. století. V Bielawě se nacházejí 2 smírčí kříže, a to na ul. Waryńskiego 27 a na ul. Wolności 130.

Kříž milénia na kopci „Wzgórze Pojednania“ (Hora smíření)

      Kříž byl vybudován v roce 2000. Cesta ke kříži vede procházkovou trasou kolem rybníka, který místní lidé nazývají „Cegielnią“ (Cihelna). Na kopci jsou lavičky, na nichž si lze odpočinout, a je odtud nádherný výhled na krásy Bielawy a okolí.

Pamatkove vile

Dierigova vila, ul. Piastowska 23
      Původně tuto budovu obýval Friedrich Dierig junior, majitel textilního závodu „Christian Dierig A.G.“. Nyní je v této pěkně restaurované vile hotel „Pałac Bielawa“.

Dierigova vila, ul. Korczaka 4
      Vila dr. Wolfganga Dieriga byla vybudována v roce 1901. V současnosti je v této překrásně renovované vile „Hotel Dębowy“ s restaurací.

 

Vila Josefa Frohlicha, ul. 3-Maja
       Ve 20. letech 20. stol. zde bydlel Karl Frohlich, majitel textilního závodu v ulici Webschulstrasse 33. Nyní jsou v budově kanceláře MZBM (Městská správa obytných budov).

Vila Wilhelma Mittelstaedta, ul. Korczaka
      Budova vystavěná v letech 1900–1901, v níž od r. 1903 bydleli Wilhelm Mittelstaedt, jeho manželka Kathe Eichhorstová a jejich tři děti. V současné době je objekt v soukromém vlastnictví.