konsultacje_1.jpg

Dolnośląskie konsultacje dotyczące polityki senioralnej

W środę 28 lipca w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbyły się dolnośląskie konsultacje społeczne dotyczące kształtowania polityki senioralnej. Bielawę reprezentował Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Tomasz Tkacz w asyście Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia - Grażyny Smolińskiej.

Podczas spotkania z przedstawicielami parlamentu, samorządów i organizacji pozarządowych, poseł na Sejm RP Elżbieta Achinger (Koordynator Zespołu Programowego ds. Polityki Senioralnej) przedstawiła uczestnikom dotychczasowe działania rządu na rzecz osób starszych. Podczas dyskusji panelowej omówiono i wygłoszono także potrzeby dolnośląskich Seniorów.


Kształtowanie polityki senioralnej to obecnie priorytet każdego samorządu - zaczynając od gminy, a kończąc na województwie. Założenia wszystkich szczebli samorządu muszą być zatem spójne i dopasowane do potrzeb Seniorów.