rocznica_powstania.jpg

Uczcimy Walczących i Poległych w Powstaniu Warszawskim

Przed nami 71. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W godzinę "W" na terenie miasta zabrzmią syreny alarmowe wojewódzkiego i miejskiego sytemu alarmowania, aby  upamiętnić Walczących i Poległych w Powstaniu Warszawskim.

Przedsięwzięcie będzie jednocześnie treningiem  systemu wczesnego ostrzegania. W ramach treningu za pomocą syren zostaną wyemitowane sygnały akustyczne:

* o godzinie 17.00 - 17.03 sygnał "Ogłoszenie alarmu" - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

* o godzinie 17.08 - 17.11 sygnał "Odwołanie alarmu" - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Akcja będzie zrealizowana na terenie całego województwa dolnośląskiego.