kosciol okładka.jpg

Vyhlídková věž

      Věž je třetí nejvyšší historickou sakrální věží v Polsku a měří 101 m. Na její vrchol vede více než 300 schodů. Pro turisty jsou připraveny čtyři vyhlídkové terasy s teleskopy a informačními tabulemi, na kterých jsou údaje o historii věže a kostela.

Z věže lze vidět panoráma Sovích hor, pohoří Wzgórza Bielawskie a dokonce Masiv Ślęży. Pro potřeby turistů byla věž upravena v roce 2007, a to díky prostředkům získaným z Integrovaného operačního programu regionálního rozvoje Dolnoslezského vojvodství. Provedená modernizace byla oceněna porotci v celopolské soutěži „MODERNIZACE ROKU 2007“, v níž udělili bielawské kostelní věži hlavní cenu v kategorii „Sakrální objekty“. Vstupenky lze zakoupit v turistickém a informačním centru. V době prázdnin se koná běh na kostelní věž.

      První zprávy o kostele pocházejí z r. 1288. Kostel byl jednolodní stavbou s klenbou v přední části. Původně měl tři oltáře, ale do 17. stol. se dochoval pouze hlavní oltář se sochou Panny Marie. Protože hrozilo zřícení kostela, došlo v roce 1866 k jeho demolici. Slavnostní položení základního kamene nového kostela, který navrhl A. Langer z Vratislavi, se uskutečnilo 14. dubna 1868 a stavba byla dokončena 15. listopadu 1876. Kostel má tři zvony, které se jmenují Jan Pavel II., Henryk a František, a hodiny, které připomínají rok velkého křesťanského výročí. V září se v kostele konají koncerty v rámci Mezinárodního festivalu Vratislavia Cantans.