okładka_2.jpg

Program De Minimis

        Gmina Bielawa zachęca lokalnych przedsiębiorców do korzystania z programu pomocy publicznej DE MINIMIS. Program opracowany przez bielawski urząd w 2005 roku, przewiduje różnego rodzaju ulgi oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości. Jest to niezwykle ciekawa oferta, która ma za zadanie wpłynąć na rozwój gospodarczy oraz zmniejszyć bezrobocie w mieście. Z programu skorzystało między innymi jedno z największych przedsiębiorstw w Bielawie ACE RICO POLAND.

Czas, na jaki bielawski przedsiębiorca będzie zwolniony z płacenia tego podatku, uzależniony jest m.in. od ilości  utworzonych stałych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. DE MINIMIS poprzez dodatkowe ulgi, promuje również wśród właścicieli lokalnych firm, zatrudnianie ludzi powyżej 50 roku życia, a także prowadzenie praktycznej nauki zawodu dla miejscowych uczniów.