rynek14.jpg

Najważniejsze telefony w mieście

Poniżej publikujemy najważniejsze telefony alarmowe oraz do instytucji funkcjonujących na terenie Bielawy.

Policja – 112 lub 997

Pogotowie Ratunkowe – 112 lub 999

Straż Pożarna – 112 lub 998

Straż Miejska – 74 8328 706 lub 669 102 102

Urząd Miejski – 74 8328 715 lub 74 8328 746

Ośrodek Sportu i Rekreacji - 74 833 95 10

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki – 74 833 30 07

Kino MOKiS - 74 8335 333

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - 74 833 42 53

Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 74 645 04 39

Miejski Zarząd Placówek Oświaty - 74 645 22 04

Zespół Ośrodków Wsparcia - 74 645 05 81

Miejska Biblioteka Publiczna - 74 645 09 66

Ośrodek Pomocy Społecznej - 74 833 51 33

Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego - 74 645 64 00

Centrum Informacji Turystycznej – 74 833 40 24