kostelec 3.jpg

Kostelec nad Orlicą - czeskie miasto partnerskie

        Czeskie miasto Kostelec zostało czwartym miastem partnerskim Bielawy. Uroczystość podpisania umowy odbyła się w środę 16 grudnia 2009r..
Dokument w imieniu Kostelca podpisała burmistrz Ivana Cervinkowa, a po stronie Bielawy podpisy złożył burmistrz Ryszard Dźwiniel oraz przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Stróżyk.
    Pierwsze kontakty z Kostelcem nawiązane zostały w grudniu 2005 roku. Bielawa poszukiwała wówczas partnera, z którym mogłaby realizować projekty sportowo – kulturalne, zarządzanych przez Euroregion Glacensis. Współpraca przebiegała bardzo owocnie, a jej efektem były fundusze pozyskane m.in. na organizację Reggae Dub Festival oraz Lines of Bielawa. W konsekwencji miasta chciały rozszerzyć wzajemne kontakty, co doprowadziło do podpisania umowy partnerskiej.Miasto Kostelec położone jest u podnóża Gór Orlickich przy rozlewisku rzeki Dzika Orlica.

Galeria: Kostelec