logopzeri.jpg

Spotkanie Wielkanocne - 2015

 

 

PZERiI Zarząd Rejonowy w Bielawie zorganizował dla emerytów w dniu 16 kwietnia śniadanie Wielkanocne pod nazwą "Jajeczko". Spotkanie odbyło się w siedzibie Związku, a wzięło w nim udział 57 osóób. Oprócz naszych członków w spotkaniu wzieli udział przedstawiciele władz miejskich w osobach:
Z-ca burmistrza miasta p. Witold Runowicz, z-ca przewodniczącego Rady Miasta p. Tomasz Tkacz oraz kierownik wydziału d/s Społecznych i Działalności Gospodarczej p. Beata Jagieła-Pastuszka.


--
Tadeusz Kowalczyk
Przewodniczący Zarządu Rejonowego
P.Z.E.R.i I. w Bielawie

Galeria: Spotkanie Wielkanocne - 2015