przed5.jpg

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W BIELAWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16

W związku z prośbami rodziców udostępniamy dodatkowe punkty przyjmowania wniosków do przedszkoli publicznych w Bielawie.

Wniosek można otrzymać oraz złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego, Pl. Wolności 1, pok. nr 1 (biuro podawcze) w godzinach pracy urzędu, jak również w oddziałach przedszkolnych, znajdujących się przy szkołach podstawowych (SP nr 4, ul. Ludowa 11, SP nr 7, os. Włókniarzy 10, SP nr 10, ul. Gen. Grota-Roweckiego 6) w godz. 8:00 – 13:00.

Od 9 marca do 3 kwietnia br. rodzice mają czas, by zapisać swoje dziecko. Przypominamy, że w tym roku do Przedszkola Publicznego nr 4 i jego oddziałów funkcjonujących przy szkołach w Bielawie dołączyły trzy przedszkola niepubliczne (przy ulicach 3 Maja 22, Klonowej 4 i Wolności 88), które w przypadku dużego zainteresowania rodziców zostaną przekształcone w placówki publiczne.

Wybór przedszkola

Pierwszym etapem jest podjęcie decyzji o tym, czy chcemy, by nasze dziecko uczęszczało do przedszkola publicznego, czy też nie. Jeżeli wybieramy przedszkole niepubliczne, wówczas składamy wymagane dokumenty w wybranej placówce.

Jeżeli natomiast chcemy skorzystać z możliwości, którą daje gmina i zapisać dziecko do przedszkola publicznego, wówczas dokumenty należy złożyć w Przedszkolu Publicznym nr 4 przy ulicy S. Żeromskiego 18. Uwaga! Po pozytywnym przejściu etapu rekrutacji Państwa dziecko zostanie przydzielone do najbliższego przedszkola od miejsca zamieszkania.

Wniosek oraz oświadczenia można pobrać ze strony (http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/jednostki_organizacyjne/szkoly_i_przedszkola/przedszkole_publiczne_nr_4/komunikaty_i_ogloszenia). Druki wniosku i oświadczeń są udostępniane także w Przedszkolu Publicznym nr 4 oraz oddziałach przy SP 4, SP 7 i SP 10.