herb.jpg

Oferta Nr 6

 

 

Obszar: Bielawski Park Przemysłowy

Lokalizacja: ulica Krucza/ al. Św. Jana Pawła II

 

A. Nieruchomość gruntowa o numerze geodezyjnym 1330/5 Obręb Południe, oznaczona użytkami R IIIa, ŁIII, W.

Własność: Gmina Bielawa

Powierzchnia działki: 1,1423 ha

Maksymalna dostępna powierzchnia; 5,9125 ha

Cena działki: po uzyskaniu wyceny 

Plan zagospodarowania przestrzennego: tak

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: tereny aktywności gospodarczej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, symbol – 1.P,U – Uchwała Nr L/371/06 Rady Miejskiej Bielawy z 26 kwietnia 2006r.

Działka położona w nowym obszarze inwestycyjnym, w „dolnej” części miasta, w rejonie ulicy Kruczej i al. Jana Pawła II

Dojazd do działki: wygodny, drogą asfaltową.

Teren działki w części znacznie powyżej poziomu drogi, pagórkowaty. Przy działkach od strony asfaltowej znajduje się kolektor deszczowy, sanitarny oraz wodociąg. W rejonie działki nr 1330/12 o. Południe znajduje się stacja TRAFO. W al. św. Jana Pawła II znajduje się sieć kanalizacji deszczowej.

B. Nieruchomość gruntowa o numerze geodezyjnym 1330/6 Obręb Południe, oznaczona użytkami R IIIa, RIIIb, RIVa, RV 

Powierzchnia działki: 0,2188 ha

Działka stanowi drogę wewnętrzną.

C. Nieruchomość gruntowa o numerze geodezyjnym 1330/12 Obręb Południe, oznaczona użytkami R IIIa, RIVa, ŁIII

Własność: Gmina Bielawa

Powierzchnia działki: 1,4035 ha

Maksymalna dostępna powierzchnia; 5,9125 ha

Cena działki: po uzyskaniu wyceny

Plan zagospodarowania przestrzennego: tak

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: tereny aktywności gospodarczej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, symbol – 1.P,U – Uchwała Nr L/371/06 Rady Miejskiej Bielawy z 26 kwietnia 2006r.

Działka położona w nowym obszarze inwestycyjnym, w „dolnej” części miasta, w rejonie ulicy Kruczej i al. Jana Pawła II. Dojazd do działki: wygodny, drogą asfaltową od strony al. Św. Jana Pawła II i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

Teren działki w części znacznie powyżej poziomu drogi, pagórkowaty. Przy działkach od strony asfaltowej znajduje się kolektor deszczowy, sanitarny oraz wodociąg. W rejonie działki nr 1330/12 o. Południe znajduje się stacja TRAFO. W al. św. Jana Pawła II znajduje się sieć kanalizacji deszczowej.

D. Nieruchomość gruntowa o numerze geodezyjnym 1330/13 Obręb Południe, oznaczona użytkami R IIIa, RIIIb, RIVa, RV

Własność: Gmina Bielawa

Powierzchnia działki: 0,6252 ha

Maksymalna dostępna powierzchnia; 5,9125 ha

Cena działki: po uzyskaniu wyceny

Plan zagospodarowania przestrzennego: tak

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: tereny aktywności gospodarczej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, symbol – 1.P,U – Uchwała Nr L/371/06 Rady Miejskiej Bielawy z 26 kwietnia 2006r.

 Działka położona w nowym obszarze inwestycyjnym, w „dolnej” części miasta, w rejonie ulicy Kruczej i al. św. Jana Pawła II. Dojazd do działki wygodny, drogą asfaltową i poprzez działkę 1330/6.

Teren działki w części znacznie powyżej poziomu drogi, pagórkowaty. Przy działkach od strony asfaltowej znajduje się kolektor deszczowy, sanitarny oraz wodociąg. W rejonie działki nr 1330/12 o. Południe znajduje się stacja TRAFO. W al. św. Jana Pawła II znajduje się sieć kanalizacji deszczowej.

 E. Nieruchomość gruntowa o numerze geodezyjnym 1330/14 Obręb Południe, oznaczona użytkami R IIIa, RIIIb, RIVa, RV

 Własność: Gmina Bielawa

Powierzchnia działki: 0,9022 ha

Maksymalna dostępna powierzchnia; 5,9125 ha

Cena działki: po uzyskaniu wyceny

Plan zagospodarowania przestrzennego: tak

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: tereny aktywności gospodarczej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, symbol – 1.P,U – Uchwała Nr L/371/06 Rady Miejskiej Bielawy z 26 kwietnia 2006r.

Działka położona w nowym obszarze inwestycyjnym, w „dolnej” części miasta, w rejonie ulicy Kruczej i al. św. Jana Pawła II. Dojazd do działki wygodny, drogą asfaltową i poprzez działkę 1330/6.

Teren działki w części znacznie powyżej poziomu drogi, pagórkowaty. Przy działkach od strony asfaltowej znajduje się kolektor deszczowy, sanitarny oraz wodociąg. W rejonie działki nr 1330/12 o. Południe znajduje się stacja TRAFO. W al. św. Jana Pawła II znajduje się sieć kanalizacji deszczowej.

F. Nieruchomość gruntowa o numerze geodezyjnym 1335 Obręb Południe, oznaczona użytkami R IIIa, ŁIII, W

Własność: Gmina Bielawa

Powierzchnia działki: 0,9767 ha

Maksymalna dostępna powierzchnia; 5,9125 ha

Cena działki: po uzyskaniu wyceny

Plan zagospodarowania przestrzennego: tak

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: tereny aktywności gospodarczej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, symbol – 1.P,U – Uchwała Nr L/371/06 Rady Miejskiej Bielawy z 26 kwietnia 2006r. 

Działka położona w nowym obszarze inwestycyjnym, w „dolnej” części miasta, w rejonie ulicy Kruczej i al. św. Jana Pawła II. Dojazd do działki wygodny, drogą asfaltową i poprzez działkę 1330/6.

Teren działki w części znacznie powyżej poziomu drogi, pagórkowaty. Przy działkach od strony asfaltowej znajduje się kolektor deszczowy, sanitarny oraz wodociąg. W rejonie działki nr 1330/12 o. Południe znajduje się stacja TRAFO. W al. św. Jana Pawła II znajduje się sieć kanalizacji deszczowej.

 

Kontakt:

Urząd Miejski w Bielawie

pl. Wolności 1

58-260 Bielawa

Referat Gospodarki Mieniem

tel. 74 8328 759

 

Referat Gospodarki Przestrzennej

tel. 74 8328 751