herb.jpg

Leksykon kulturalny polsko-czeskiego pogranicza

 

 

W okresie maj – grudzień 2014 r. Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie realizował projekt partnerski pn. „Leksykon kulturalny polsko - czeskiego pogranicza” z czeską instytucją kultury Dům dětí a mládeže Domino Hronov. Kontakty  pomiędzy oboma partnerami nawiązane zostały, dzięki współpracy Bielawy i Hronova w zakresie działań i inicjatyw kulturalnych.

Przedstawiciele obu partnerów aktywnie uczestniczyli na etapie przygotowania oraz realizacji projektu. Efektem wspólnych działań był panel dyskusyjny na temat rozwoju współpracy społeczności  lokalnych obu miast na niwie kultury oraz  wymiana doświadczeń i powielanie dobrych praktyk. W ramach projektu wydano publikację pn. Leksykon kulturalny polsko – czeskiego pogranicza, która ukazała się w formie książki oraz w formie filmu.

Publikacja była kolportowana na terenie polsko – czeskiego pogranicza.  

Łączna wartość projektu wyniosła 69.840,00 zł, z czego dofinansowanie Unii Europejskiej stanowi 85% tj. 59.364,00 zł, wkład budżetu państwa6.984,00 zł, a wkład Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki 3.492,00 zł.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.