kolektory.jpg

Bielawa - Modelowe Miasto Ekologiczne

        Film zrealizowany przez Telewizję Sudecką prezentuje dokonania Bielawy w zakresie ekologii i poszanowania środowiska naturalnego. Czyta - Krystyna Czubówna.