przedszkole 1 okładka.jpg

Bielawa - Modelowe Miasto Ekologiczne

        Bielawa od wielu lat stawia na poszanowanie środowiska naturalnego oraz edukację ekologiczną. Kształtując wśród mieszkańców poczucie odpowiedzialności za przyrodę oraz realizując odpowiednie inwestycje, Bielawa konsekwentnie dąży do stania się „Modelowym miastem ekologicznym”.
Wszystko zaczęło się w 1999 roku od przekształcenia Przedszkola Publicznego nr 1 w Przedszkole Ekologiczne. Było to możliwe dzięki współpracy Bielawy z partnerskim miastem Lingen, Niemiecką Fundacją Ochrony Środowiska DBU oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Edukacji Ekologicznej IGU.

NOWATORSKIE POMYSŁY

       Dzięki wspólnym działaniom na terenie przedszkola powstały pagórki, doliny, rzeka piaskowo-kamienna oraz inne atrakcyjne dla maluchów miejsca. Ponadto do przedszkolnego programu nauczania wprowadzono tematy związane z ekologią. Od tego momentu dzieci poznawały przyrodę nie tylko w teorii, ale także w bliskim kontakcie z naturą.
Kolejnym krokiem w rozwoju ekologii w naszym mieście, było utworzenie pierwszej w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej „Szkoły Słonecznej”. Nowatorska placówka edukacyjna rozpoczęła działalność w Zespole Szkół w 2001 roku.
Dokładnie rok później „Szkołę Słoneczną” przekształcono w Centrum Odnawialnych Źródeł Energii, które działa do dzisiaj w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

STAWIAMY NA EDUKACJĘ

       W momencie, gdy funkcjonowało już ekologiczne kształcenie na poziomie przedszkolnym i ponadgimnazjalnym, naturalnym było wprowadzenie go do szkoły podstawowej i gimnazjum. Tak też się stało. Od września 2006 roku w ekologiczne placówki przekształcono Szkołę Podstawową nr 7 i Gimnazjum nr 3.
Starania władz miasta oraz zaangażowanie mieszkańców w działania proekologiczne, docenione zostały m.in. przez Senat Politechniki Wrocławskiej, który w grudniu 2007 roku podjął uchwałę o utworzeniu w Bielawie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego, kształcącego specjalistów w zakresie energii odnawialnej. Uroczysta inauguracja edukacji ekologicznej na poziomie akademickim miała miejsce 9 października 2009 roku.

INWESTYCJE EKOLOGICZNE

        Mocno zróżnicowaną edukację ekologiczną, wspierają w Bielawie istotne dla tej dziedziny inwestycje. W 2006 roku zrealizowany został projekt pt. „Ekologiczne zagospodarowanie OWW Sudety”. W prace nad pierwszym etapem inwestycji - budową Amfiteatru na terenie ośrodka wypoczynkowego, zaangażowana była młodzież z Bielawy i Lingen, a także ich nauczyciele i rodzice.
Ważnym punktem na bielawskiej mapie inwestycji ekologicznych są również: Plac Elficki wybudowany w 2010 roku na Ośrodku Wypoczynkowym Sudety oraz Szkoła Leśna.
Na szczególną uwagę zasługuje tutaj Szkoła Leśna – placówka edukacyjna, dzięki której najmłodsi bielawianie mogą zdobywać ekologiczną wiedzę w innowacyjny sposób. Szkoła nad którą patronat objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, powstała przy udziale Niemieckiej Fundacji Ochrony Środowiska DBU.
Obecnie Gmina Bielawa prowadzi starania zmierzające do adaptacji zabytkowej stacji pomp na Interaktywne Centrum Poszanowania Energii oraz budowy miejskiej kotłowni na biomasę.