dok strat.jpg

Dokumenty strategiczne miasta

         Poniżej przedstawiamy kluczowe dla funkconowania Miasta Bielawa dokumenty, w postaci wieloletnich strategii oraz przyjętych do realizacji planów.  Publikujemy również aktualny plan budżetowy Gminy. Jeżeli dokumentu, którego Państwo szukacie nie ma na tej liście, zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej.

Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Bielawa 

 

Plan Promocji Gminy Bielawa

 

Wieloletni Plan Inwestycyjny


Lokalny Program Rewitalizacji Gminy BielawaBudżet Gminy Bielawa


Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielawa /SEAP/”


Strategia Rozwoju Oświaty Gminy Bielawa

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielawa

 

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN POWIATU 
DZIERŻONIOWSKIEGO AKTUALIZACJA NA LATA 2009-2012 I DALSZE