herb.jpg

Spotkanie opłatkowe - 2014

W dniu 18.12.14r w siedzibie PZERiI miało miejsce spotkanie opłatkowe z udziałem przedstawicieli władz miasta w osobach: burmistrz Bielawy p. Piotr Łyżwa, z-ca przewodniczącego Rady Miasta p. Władysław Kroczak, kierownik Wydziału Spr.Społecznych i Działalności Gospodarczej p. Beata Jagieła-Pastuszka oraz Red. Naczelny Wiadomości Bielawskich p. Barbara Lesiewicz. Spotkanie uświetniła obecność ks. prałata dr Stanisława Chomiaka.
Z powodu małego pomieszczenia biura Związku w spotkaniu wzięło udział 75 osób.
Po przemówieniach i życzeniach i wspólnej modlitwie przystąpiono do spożywania wigilijnych potraw.

--
Tadeusz Kowalczyk
Przewodniczący Zarządu Rejonowego
P.Z.E.R.i I. w Bielawie

Galeria: Spotkanie opłatkowe - 2014