okladka.jpg

Aktualne ogłoszenia

 

 

Zarządzenie nr 42/15 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt - "Opieka nad chorymi kotami wolno żyjącymi oraz zwierzętami bezdomnymi po wypadkach". Szczegółowe informacje - TUTAJ

 

Zarządzenie nr 43/15 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt - "Wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjącym kotom" i "Dokarmianie wolno żyjących kotów". Szczegółowe informacje - TUTAJ

 

Zarządzenie nr 74/2015 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt - "Opieka nad chorymi kotami wolno żyjącymi oraz zwierzętami bezdomnymi po wypadkach." Szczegółowe informacje - TUTAJ

 

Zarządzenie nr 75/15 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt - "Wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjącym kotom" i "Dokarmianie wolno żyjących kotów." Szczegółowe informacje - TUTAJ

 

Zarządzenie Nr 78/15 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia - podejmowanie działań mających na celu pomoc ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie oraz świadczenie kompleksowej pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym w 2015 roku. Szczegółowe informacje - TUTAJ

 

Ogłoszenie nr 1 - w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  nauki i edukacji w 2015 roku. Szczegółowe informacje - TUTAJ

 

Ogłoszenie nr 2 - w sprawie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej  w 2015 roku. Szczegółowe informacje - TUTAJ