urząd okładka2.jpg

Władze Miasta i Struktura Urzędu

 

BURMISTRZ MIASTA BIELAWA
Piotr Łyżwa

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

-  wykonywanie uchwał Rady Miejskiej
-  przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej
-  określanie sposobu wykonywania uchwał,
-  gospodarowanie mieniem komunalnym,
-  wykonywanie budżetu
-  zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

        Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz.
Burmistrz jest kierownikiem Urzędu Miasta oraz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierownikówgminnych jednostek organizacyjnych.

tel. 74 8328 715
e-mail: plyzwa@um.bielawa.pl

Burmistrz przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w budynku Urzędu przy pl. Wolności 1 we wtorki od godz. 13.00 do godz.15.00.

I ZASTĘPCA BURMISTRZA
Witold Marek Runowicz

tel. 74 8328 715
e-mail:wrunowicz@um.bielawa.pl

Zastępca Burmistrza Miasta przyjmuje klientów Urzędu Miejskiego
w każdy czwartek w godzinach między 13.00 a 15.00.

II ZASTĘPCA BURMISTRZA                                                                                                                                     Małgorzata Greiner

tel. 74 8328 747
e-mail: mgreiner@um.bielawa.pl

Zastępca Burmistrza Miasta przyjmuje klientów Urzędu Miejskiego
w każdy poniedziałek w godzinach między 13.00 a 15.00.

 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO