ratusz_mini.jpg

Ciechanów - polskie miasto partnerskie

Pomysł na partnerstwo z Ciechanowem zrodził się przy okazji spotkań przedstawicieli obu miast, podczas samorządowych konferencji i kongresów. Pierwsze oficjalne rozmowy na temat możliwości podjęcia współpracy odbyły się w 2011 r., a ich konsekwencją było zawarcie dnia 30 września 2011 r. porozumienia, na mocy którego oba miasta miałyby współdziałać na płaszczyźnie gospodarki, kultury, sportu i ekologii.
Od tego czasu następowało zacieśnianie kontaktów pomiędzy klubami sportowymi, zespołami muzycznymi i tanecznymi oraz samorządowcami.

Umowa partnerska pomiędzy Bielawą a Ciechanowem została podpisana dnia 3.10.2014r.

Ciechanów to miasto położone w centralnej Polsce, w dolinie rzeki Łydyni, na skrzyżowaniu ważnych dróg komunikacyjnych tj. magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Wybrzeżem oraz drogi krajowej E60 wiodącej z zachodu Europy do krajów nadbałtyckich. Miasto liczy 45 tys. mieszkańców.

 

Zdjęcia w "Galerii" zamieszczono dzięki uprzejmości UM w Ciechanowie.

 

 

Galeria: Galeria: Ciechanów