herb.jpg

Ekomodernizacja systemu energetycznego pływalni

Ekomodernizacja systemu energetycznego Pływalni

Miasto 14/10/2013 08:28, autor: Adrianna Pasiniewicz

 

Tytuł projektu: "Ekomodernizacja systemu energetycznego Pływalni Miejskiej AQUARIUS w Bielawie."

Lokalizacja przedsięwzięcia: Bielawa, ul. Gen. Stefana Grota - Roweckiego 8

Beneficjent: Gmina Bielawa, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 499 999,99 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi: 2 125 000,00 zł

 

ZAKRES PRAC:

- odzysk i wtórne wykorzystanie energii cieplnej z powietrza poprzez modernizację i wymianę urządzeń oraz systemów wentylacji i rekuperacji. Centrale wentylancyjne posiadające wymienniki krzyżowe do odzysku ciepła o większej sprawności niż dotychczas używane. Dodatkowo w centrali obsługującej halę basenową zamontowano układ chłodniczy z rewersyjną pompą ciepła, która będzie chłodzić powietrze latem oraz ogrzewać zimą, korzystając z energii powietrza wywiewanego.

- odzysk i wtórne wykorzystanie energii cieplnej wody poprzez montaż nowych urządzeń oraz systemu wymienników ciepła typu woda/ ścieki na obiegu z natrysków, umywalek i filtrów.

- instalacja modułu do produkcji energii w kogeneracji oraz reduktorów zużycia prądu, które usprawniają gospodarkę energii elektrycznej w obiekcie.

- modernizacja żródła ciepła, m.in. poprzez wymianę palnika gaz - olej na palnik modulowany.