herb.jpg

Eko-Kreatywni

Eko-Kreatywni

Miasto 03/01/2013 10:10, autor: Adrianna Pasiniewicz

Z dniem 1 października 2012 roku Urząd Miejski w Bielawie jest jednym z partnerów projektu pn. „Eko– Kreatywni–Przedsiębiorczy Projektanci Przyszłości”, realizowanego w ramach Funduszu Grantów na Inicjatywy, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.2.1 – Poprawa usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Partnerem wiodącym projektu jest Stowarzyszenie OTS „Wolna Przedsiębiorczość” z siedzibą w Świdnicy. Partnerem projektu jest także Opolski Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.

Celem projektu jest propagowanie innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań w przemyśle budowlanym, a skierowany jest do architektów, projektantów oraz studentów branży budowlanej lub branży pokrewnej z województw:  dolnośląskiego, śląskiego oraz opolskiego.

 

 Zakres zadań Urzędu Miejskiego, jako partnera projektu obejmuje:

  • koordynację i  współudział w zarządzaniu projektem,
  • organizację i przeprowadzenie 3 infoseminariów promocyjnych,
  • organizację i przeprowadzenie 1 eventu promocyjnego,
  • upowszechnianie rezultatów projektu

 

Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie internetowej www.ekokreatywni.fea.pl