herb.jpg

Budowa drogi gminnej

 

 

Tytuł projektu „Budowa drogi gminnej prowadzącej do zdegradowanych terenów po zlikwidowanych zakładach włókienniczych w Bielawie”

 

realizowany w ramach działania nr 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców”, Priorytet IX „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”).

Całkowita wartość projektu: 1.614.727,20 zł
Wartość dofinansowania: 1.372.518,12 zł