okladka.jpg

Czym jest Karta Dużej Rodziny i jakie daje uprawnienia

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

W przypadku Bielawy KDR przyznaje Burmistrz Miasta Bielawa, a wszelkich informacji w tej sprawie udziela Referat Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Bielawie (ul. Piastowska 1, pok. nr 8, tel. 74 8328 703). W referacie tym należy również składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. 

Zachęcamy również do skorzystania z ogólnopolskiej infolinii: (22) 529 06 81, (22) 661 11 99.

W sekcji "Do pobrania" załączony został, m.in., wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz wykaz zniżek oferowanych w ramach Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.