kosciol okładka.jpg

Wieża widokowa kościoła pw WNMP

      Wieża jest trzecią co do wysokości wieżą kościelną
w Polsce i liczy sobie 101 m. Na jej szczyt prowadzi ponad 300 schodów. Do dyspozycji turystów przygotowano cztery tarasy widokowe z urządzeniami teleoptycznymi oraz tablicami informacyjnymi na temat historii wieży oraz kościoła.


Z wieży można dostrzec panoramę Gór Sowich, Wzgórz Bielawskich, a nawet Masywu Ślęży.
W 2007 roku dzięki pozyskanym środkom unijnym, wieża została zmodernizowana i przystosowana do celów turystycznych. Prace modernizacyjne docenione zostały przez jurorów Ogólnopolskiego Konkursu „MODERENIZACJA ROKU 2007”, którzy przyznali bielawskiej wieży kościelnej nagrodę główną w kategorii „Obiekty Sakralne”. Bilety wejściowe na wieżę są dostępne w Centrum Informacji Turystycznej.
Co ciekawe w sezonie wakacyjnym rozgrywany jest międzynarodowy bieg na wieżę kościelną, w którym oprócz amatorów, biorą też udział profesjonalni biegacze. Organizatorem zawodów jest Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Bielawie.

        O samym kościele, w którym znajduje się wieża widokowa, pierwsze informacje pochodzą z roku 1288. Kościół był budowlą jednonawową, w swej przedniej części sklepioną. Pierwotnie posiadał trzy ołtarze, ale do XVII w. zachował się tylko główny z figurą Matki Boskiej. Ponieważ kościół groził zawaleniem, w roku 1866 został rozebrany. Uroczyste położenie kamienia węgielnego pod nowy kościół, zaprojektowany przez A. Langera z Wrocławia, nastąpiło 14 kwietnia 1868 r., a budowę zakończono 15 listopada 1876. Kościół posiada trzy dzwony, którym nadano imiona: Jan Paweł II, Henryk i Franciszek oraz zegar upamiętniający Rok Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa. We wrześniu w kościele odbywają się koncerty w ramach Międzynarodowego Festiwalu Vratislavia Cantans.