__front_thumb_rynek14.jpg

Rocznica współpracy Bielawy i Hronova

 

„2013=15 – kryształowa rocznica współpracy Bielawy i Hronova”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 20.167,00 EUR

Wartość dofinansowania:  19.158,65 EUR

W tym roku obchodziliśmy 15 -ecie wspołpracy partnerskiej Bielawy i czeskiego miasta Hronov. Z tej okazji w czerwcu odbyła sie uroczysta sesja Rady Miejskiej Bielawy, w której udział wzięli przedstawiciele władz partnerskiego miasta Hronov. Podsumowaniem dotychczasowej współpracy była wizyta studialna w Bielawie oraz wspólna biesiada samorządowa. Realizacja drugiej części projektu, w ktorej udział wzięła społeczność lokalna, w tym dzieci i młodzież obu miast miała miejsce w sierpniu. Wspólne zabawy były okazją do zacieśnienia kontaktów pomiędzy najmłodszymi obywatelami pogranicza polsko – czeskiego. Jubileusz odbywał się w ramach projektu pn. „2013=15 – kryształowa rocznica współpracy Bielawy i Hronova“, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów.