__front_thumb_aqua1.jpg

Promocja polsko-czeskiego pogranicza

 

„Promocja walorów turystycznych polsko-czeskiego pogranicza”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 35.000,00 EUR

Wartość dofinansowania: 33.250,00 EUR

Zakończyła się realizacja polsko – czeskiego projektu pn. „Promocja walorów turystycznych polsko - czeskiego pogranicza“ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 147.000 zł, z czego wkład własny Gminy stanowił zaledwie 7.350 zł. W ramach projektu wykonano m.in. przenośne billboardy zewnetrzne i wewnetrzne oraz banery reklamowe, dzięki którym możliwa będzie promocja walorów turystycznych Bielawy, co w przyszłości powinno przyczynić się do rozwoju tuchu turystycznego na pograniczu polsko – czeskim.

Bielawa będzie promować swoje walory za unijne pieniądze. Miasto pozyskało dofinansowanie na profesjonalne działania reklamowe, z którymi będzie chciało dotrzeć nie tylko do turystów ale także przedsiębiorców. Zaplanowana na 2013 rok kampania, przewiduje promocję Bielawy w prasie, telewizji, Internecie, folderach oraz na bilbordach. Pieniądze pozyskano na realizację projektu o nazwie "Promocja walorów turystycznych polsko-czeskiego pogranicza". Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 29.750 euro, a z budżetu państwa 3.500 euro.


fot. Barbara Najman

     Bielawa nie po raz pierwszy przeprowadzi kampanię promocyjną, sfinansowaną niemal w całości z pieniędzy europejskich. W poprzednich latach właśnie w ten sposób miasto wykonało nową stronę internetową www.bielawa.pl, wirtualny spacer, mapy i foldery turystyczne, album fotograficzny, jak również "witacze" przy wjazdach do Bielawy oraz tabliczki informacyjne dla turystów.


fot. Tadeusz Łazowski

      Tym razem w ramach kampanii zrealizowany zostanie film promocyjny, który wyemitowany zostanie w całym kraju. Oprócz tego Bielawa widoczna będzie na przenośnych bilbordach oraz wykonane zostaną banery reklamowe i foldery, które idealnie sprawdzą się podczas targów gospodarczych i turystycznych. Za sprawą akcji promocyjnej, o naszym mieście będzie głośno również w prasie branżowej i na stronach internetowych.


fot. Wojciech Bolesta