logo_rowery.jpg

Turystyczno-krajobrazowe ścieżki rowerowe

Przebieg:

Odcinek I: droga polna od drogi w kierunku Pieszyc do ul. Ceglanej

Odcinek II: ul. Wodna, przecinka pod Łysą Górą do al. Jana Pawła II

Odcinek III: droga polna od. ul. Wodnej w kierunku Owiesna

Odcinek IV: pod górami od Szkoły Leśnej, do ul. Nowobielawskiej i dalej do połączenia z ul. Ludwika Waryńskiego

Wymienione odcinki są nieformalnymi ścieżkami rowerowymi, jednakże ze względu na walory krajobrazowe oraz zwiększoną trudność przejazdu są bardzo często użytkowane, zarówno w celach rodzinnych wypraw rowerowych, jak i przez zaawansowanych kolarzy górskich. Przejazd tuż przy granicy z Parkiem Krajobrazowym Gór Sowich (odcinek IV) pozwala na obcowanie z przyrodą, z kolei ul. Wodna umożliwia dotarcie na szczyt Łysej Góry oraz, z dala od ruchu samochodowego, do Owiesna. Polna ścieżka na odcinku I jest atrakcyjna ze względu na jej przebieg i fakt, iż umożliwia dotarcie do otwartego kąpieliska w Pieszycach oraz przez ul. Ceglaną do kompleksu OSiR w Dzierżoniowie.

Podczas jazdy należy uważać na piach i korzenie na odcinkach leśnych, wyboje na drogach szutrowych, wyżłobienia po kołach sprzętu rolniczego, strumyki.