logo_rowery.jpg

Alternatywne ścieżki rowerowe

Przebieg:

Odcinek I: ul. Grunwaldzka na odcinku od skrzyżowania z ul. DZierżoniowską do planowanej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej.

Odcinek II: ul. Piastowska, ul. Ludwika Waryńskiego, ul. Nowobielawska w kierunku Gór Sowich

Odcinek III: ul. Jana Hempla, ul. Lotnicza, wokół zbiornika OWW Sudety, ul. Nowobielawska, ul. Wysoka, przedłużenie ul. Wysokiej w kierunku Gór Sowich.

Wymienione odcinki jezdni nie posiadają pobocza, ani pasa rowerowego. Podczas jazdy należy uważać na przeszkody drogowe (nierówności, uskoki, wysokie krawężniki, zwężenia) oraz parkujące wzdłuż jezdni samochody.