logo_rowery.jpg

Planowane ścieżki rowerowe

Przebieg:

Odcinek I: od skrzyżowania ulic Bohaterów Getta i Wolności przez skrzyżowanie z ul. 1 Maja do połączenia z ul. Wojska Polskiego.

Odcinek II: ul. Wojska Polskiego od ronda ul. Gen. Władysława Sikorskiego i al. Jana Pawła II do granic miasta w kierunku Owiesna.

Odcinek III: ul. Wodna na odcinku od ronda Bieltexu do rozwidlenia ul. Wodnej w okolicy budynku nr 10.

Odcinek IV: od skrzyżowania ulic Stefana Żeromskiego z Henryka Sienkiewicza, przez ul. Adama Asnyka do drogi szutrowej na OWW Sudety, drogą szutrową na OWW Sudety, ul. Wysoka do skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka i do połączenia z istniejącym odcinkiem drogi rowerowej wzdłuż ul. Wysokiej.

Odcinek V: ul. Sportowa do granic miasta

Wymienione wyżej odcinki ścieżek rowerowych należy uwzględnić przy pracach planistycznych, związanych z przebudową lub budową dróg na tym obszarze miasta.