Szkoła Leśna

Miasto 26/07/2012 12:56, autor: Adrianna Pasiniewicz

„Budowa Międzynarodowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej – Szkoła Leśna w Bielawie”

Projekt skierowany jest do dzieci, młodzież oraz osób dorosłych, uczestniczących w regionalnych, krajowych i międzynarodowych warsztatach praktycznych oraz konferencjach ekologicznych.

 

Głównym celem projektu było utworzenie ogrodu dydaktycznego przy „Szkole Leśnej”,który wzbogaci ofertę edukacyjną tej placówki o zajęcia z praktycznej nauki ekologii.

W jego skład wchodzą następujące stanowiska dydaktyczne:

 • Hotel insektów
 • Zegar słoneczny
 • Ścianka badawcza
 • Stół badawczy
 • Piec chlebowy
 • Pszczelarnia
 • Zielona klasa
 • Zielnik (2 szklarnie)
 • Ogród medytacyjny
 • Gril kamienny

 

Ponadto zakupiono drobną infrastrukturę ogrodową, tj.: kosze na śmieci, ławy, stoły, płot, skrzynie uprawne, pergole, pachołki do siedzenia, budki lęgowe, karmniki wiszące i stojące.

 

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia założonego efektu ekologicznego tj.:

 

 • Podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa
 • Edukacja ekologiczna dzieci młodzieży
 • Wspieranie kształcenia specjalistów w szkołach wyższych
 • Wspieranie kształcenia animatorów edukacji ekologicznej
 • Działania prowadzone w ramach realizacji celów obowiązujących programów i dyrektyw
 • Wzmocnienie sieci ośrodków edukacji ekologicznej w kraju

 

 

Całkowita wartość zadania wyniosła 2.000.000 zł.

Dofinansowanie ze środków NFOŚIGW wyniosło 343.000 zł.

 

 

 

Szkoła Leśna

Gmina Bielawa od ponad 12 lat jest aktywna w obszarze edukacji ekologicznej, a jej osiągnięcia dostrzeżone zostały przez Niemiecką Fundację Ochrony Środowiska DBU, co w konsekwencji przyczyniło się do nadania miastu miana „modelowego miasta ekologicznego”. Głównym celem podejmowanych inicjatyw jest kształtowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców regionu Dolnego Śląska. Jedną z najważniejszych i najbardziej spektakularnych inicjatyw w tym zakresie było uruchomienie w Bielawie „Szkoły Leśnej”.

Projektodawcą pomysłu jest Gmina Bielawa, z kolei autorem koncepcji budowy obiektu Szkoły Leśnej i zagospodarowania przestrzeni zielonych na cele ogrodu dydaktycznego była niemiecka firma BAGAGE z Freiburga, specjalizująca się w kreowaniu edukacyjnych. przedsięwzięć proekologicznych. Projekt realizowany był w latach 2007-2012. Uroczyste otwarcie placówki nastąpiło we wrześniu 2010 r. Od tego czasu z oferty edukacyjnej Szkoły Leśnej skorzystało łącznie ponad 7000 osób.

 Na uruchomienie Szkoły Leśnej, Gmina otrzymała dotację z:

- Niemieckiej Fundacji Ochrony Środowiska DBU w kwocie 585.400, 00 PLN

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 59.400,00 PLN,

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 343.000,00 PLN,

 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 w kwocie 1.254,700 PLN.

 Szkoła Leśna to terenowy ośrodek edukacyjny, położony w bezpośrednim sąsiedztwie parku krajobrazowego najstarszych gór Europy – Gór Sowich, na obszarze którego znajdują się: ośrodek zarodowy muflona oraz ostoja nietoperzy. Obiekt jest w pełni wyposażony i przystosowany do prowadzenia edukacji ekologicznej zarówno w okresie letnim, jak i zimowym. Brak barier architektonicznych pozwala na korzystanie z obiektu i jego atrakcji również osobom niepełnosprawnym.

W skład ośrodka wchodzą:

- budynek o powierzchni 100 m2, a w nim: sala dydaktyczno – konferencyjna, zaplecze kuchenne, szatnia i toalety,

- zadaszony taras o powierzchni 40 m2, przystosowany do prowadzenia zajęć w okresie wiosenno - letnim oraz organizowania wystaw plenerowych,

- zielona klasa, w postaci amfiteatru, do przeprowadzania zajęć edukacyjnych, konferencji, pokazów, występów w plenerze,

- interaktywny ogród dydaktyczny, w tym: ogród medytacyjny, tropy zwierząt, ścianka badawcza, hotel insektów, stacja meteorologiczna, zegar słoneczny, szklarnie, piec chlebowy, miejsce do grillowania oraz pasieka

- ścieżki dydaktyczne

 

Oferta Szkoły Leśnej skierowana jest do grup zorganizowanych, głównie mieszkańców Dolnego Śląska, zwłaszcza dzieci i młodzieży, poprzez których edukacja ekologiczna trafia również do rodziców i opiekunów. W chwili obecnej skorzystać można z:

- tematycznych zajęć dydaktycznych z zakresu edukacji ekologicznej oraz ochrony środowiska,

- zajęć dydaktycznych w ogrodzie edukacyjnym,

- zajęć dydaktycznych w plenerze,

- wycieczek ścieżkami dydaktycznymi Parku Krajobrazowego Gór Sowich, m. in. „Tropem muflona”, „Co w trawie piszczy”, „Wodny świat”,

- zabaw ekologicznych przy ognisku,

- leśnej szkoły przygody w okresie przerwy wakacyjnej i zimowej.

Ponadto Szkoła Leśna świadczy usługi związane z organizacją: szkoleń, konferencji ekologicznych i przedsięwzięć plenerowych.

Gmina przywiązuje ogromna wagę do promocji oferty Szkoły Leśnej i jej ekspansji poza region Dolnego Śląska. W tym celu w roku 2012 wydano ulotki promujące ośrodek, udostępniono stronę internetową pod adresem www.szkolalesna.bielawa.pl oraz zorganizowano dni otwarte dla mieszkańców Bielawy. Ponadto oferta Szkoły leśnej eksponowana jest we wszystkich publikacjach promocyjnych miasta, prezentacjach i filmach ekologicznych, środkach masowego przekazu oraz podczas krajowych i zagranicznych konferencji ekologicznych, z udziałem przedstawicieli miasta.