__front_thumb_tabliczki_0.jpg

Przyjazny System Polsko-Czeskiej Informacji Miejskiej

Miasto 03/07/2012 11:56, autor: Adrianna Pasiniewicz

Na turystów, którzy latem odwiedzą Bielawę będą czekać udogodnienia w poruszaniu się po mieście. Jeszcze przed sezonem wakacyjnym zostanie zamontowanych 400 tabliczek kierunkowych, które pomogą dotrzeć do najważniejszych miejsc w Bielawie.

      Osoby odwiedzające nasze miasto z łatwością dotrą do atrakcji turystycznych, zabytków, czy miejsc użyteczności publicznej. Na większości skrzyżowań pojawią się tabliczki wskazujące kierunek i odległość na przykład do pływalni Aquarius, Ośrodka Wypoczynkowego Sudety, wieży widokowej Kościoła WNMP, Skateplazy czy Góry Parkowej. Oznakowania doczekają się również inne miejsca, takie jak Centrum Informacji Turystycznej, parkingi, szpital, policja i urząd. Tabliczki zostaną zamontowane w taki sposób, aby były pomocne nie tylko kierowcom, ale także pieszym.
Na wykonanie i montaż tabliczek miasto pozyskało 100 tys. zł z Euroregionu Glacensis. Unijne dofinansowanie w 95% pokryje koszty inwestycji, tak więc miasto dołoży do całego projektu jedynie około 5 tys. zł.

      Tabliczki będą uzupełnieniem poprzednich działań promocyjnych podejmowanych przez bielawski urząd. Z myślą o turystach przygotowano m.in. nową stronę internetową miasta, folder, mapę i album fotograficzny.

Nowe turystyczne drogowskazy

18/10/2012 14:12, autor: Rzecznik - Łukasz Masyk

      W ostatnim czasie na terenie miasta pojawiły się nowe tabliczki kierunkowe, wskazujące drogę do najważniejszych miejsc w Bielawie. Dzięki nim osoby odwiedzające nasze miasto, z łatwością trafią m.in. do Pływalni Aquarius, wieży widokowej, Urzędu czy na teren Ośrodka Sudety. Turystyczne drogowskazy ułatwiające przede wszystkim pieszą wędrówkę po mieście, spotkać można niemal na każdym skrzyżowaniu.


Tabliczki wskazują również symbolicznie kierunek i odległość
do zagranicznych partnerów Bielawy

      Koszt wykonania i montażu tabliczek wyniósł 100 tys. zł ale Bielawa, dzięki pozyskanym pieniądzom unijnym i z budżetu państwa, zapłaciła tylko 5 tys. zł. Łatwo zauważyć, że turystyczne drogowskazy zostały wykonane w trzech kolorach – niebieskim (ułatwiają dotarcie do budynków użyteczności publicznej), zielonym (wskazujące drogę do obiektów sportowych i rekreacyjnych) oraz brązowym (informujące o atrakcjach turystycznych). W sumie dzięki tabliczkom wykonanym w języku polskim i czeskim (wymóg projektu unijnego) turyści mogą w prosty sposób trafić do 30 najważniejszych miejsc w Bielawie.


Drogowskazy turystyczne zawierają opisy
w językach polskim i czeskim

      Turystyczne drogowskazy zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu o nazwie „Przyjazny system polsko-czeskiej informacji miejskiej” (85 tys. zł), z budżetu państwa (10 tys. zł) i budżetu Bielawy (5 tys. zł). Tabliczki są kolejną częścią turystycznego rozwoju Bielawy. Wcześniej również przy 95%. udziale funduszy zewnętrznych, miasto wykonało nową stronę internetową, folder, album z fotografiami Bielawy, mapę turystyczną, tzw. witacze przy wjazdach do miasta oraz tablice przy zabytkach.