__front_thumb_cit.jpg

Local Energy Efficiency Advice And Networks

Miasto 29/11/2011 08:42, autor: Adrianna Pasiniewicz

      Gmina Bielawa uczestniczy w podprojekcie LEEAN – Local Energy Efficiency Advice and Networks (Lokalne sieci doradztwa w zakresie efektywności energetycznej), w ramach projektu- mini programu EnercitEE, który stara się wdrażać cele Unii Europejskiej w zakresie efektywności energetycznej w sposób praktyczny.
Projekt jest realizowany w ramach programu unijnego INTERREG IVC. Jego celem jest podniesienie wydajności energetycznej i stworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania energetyki odnawialnej.
      Oprócz Gminy Bielawa w podprojekcie LEEAN biorą udział: Saksońska Agencja Energetyczna – SAENA GmbH, która jest wiodącym partnerem podprojektu, oraz pozostali partnerzy: Prioriterre – Centrum Doradztwa i Informacji ds. Zużycia Energii i Wody, Haute Savoie (Francja), , Regionalna Agencja Rozwoju Emilia- Romagna – ERVET (Włochy) oraz Agencja Energetyczna Południowo-Wschodniej Szwecji (Szwecja).
Finanse na realizację podprojektu LEEAN pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego, który jest Partnerem Regionalnym.

Całkowita wartość podprojektu dla Gminy Bielawa wynosi 40.700 Euro.

 

DG REGIO

           

Do pobrania