__front_thumb_straz_miejska_-_bezpieczne_ferie.jpg

"Każdy jest ważny-indywidualizacja procesu nauczania..."

Miasto 03/11/2011 11:27, autor: Rzecznik - Łukasz Masyk

TUTUŁ PROJEKTU: "KAŻDY JEST WAŻNY - INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III W GMINIE BIELAWA"

Priorytet: IX. rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Dofinansowanie: 298.724,70 PLN (100%)