Modernizacja kotłowni UM w Bielawie

 

 

Tytuł projektu: "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni Urzędu Miejskiego w Bielawie"

Lokalizacja przedsięwzięcia: Bielawa, pl. Wolności 1, ul. Piastowska 1

Beneficjent: Gmina Bielawa, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa

Całkowita wartość projektu wynosi: 209 999,99 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi: 178 499,99 zł

 

ZAKRES PRAC:

- wymiana źródeł ciepła w 2 budynkach Urzędu Miejskiego.

- wykonanie robót towarzyszących (budowlanych, elektrycznych, kominiarskich, hydraulicznych, itp.), niezbędnych do sprawnego funkcjonowania nowych źródeł ciepła.

1. Kotłownia budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie przy pl. Wolności 1

Zakres prac obejmował wykorzystanie istniejących pomieszczeń kotłowni i wymianę urządzeń kotłowni lokalnej wbudowanej na nowoczesne kotły kondensacyjne. Wykonana została kotłownia wodna, niskoparametrowa, systemu zamkniętego, wraz z automatyczną regulacją czynnika grzewczego, opalaną paliwem gazowym. Kotłownia przeznaczona jest dla zaspokojenia potrzeb tylko centralnego ogrzewania budynku.

2. Kotłownia w budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie przy pl. Wolności 1

Zakres prac obejmował wymianę istniejącego kotła na paliwo stałe na kotły gazowe oraz dostosowanie istniejącej instalacji c.o. systemu otwartego na instalację pracującą w układzie zamkniętym. Kotłownia została zlokalizowana  w piwnicy budynku, w istniejącym pomieszczeniu kotłowni gazowej. Wykonana została kotłownia wodna, niskotemperaturowa, systemu zamkniętego wraz z automatyczną regulacją czynnika grzewczego. Zasilanie kotłów gazowych gazem ziemnym wysokometanowym. Kotłownia przeznaczona jest do zaspokajania potrzeb grzewczych c.o. budynku.