domek.jpg

Inkubator Równych Szans

Szanowni Państwo,

Gmina Bielawa i Środowiskowy Dom Samopomocy zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie "INKUBATOR RÓWNYCH SZANS" realizowanego ze środków  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach programu będzie prowadzona:

 • grupa terapeutyczna dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wyniku nadużywania alkoholu, środków psychoaktywnych,
 • grupa terapeutyczna dl;a osób z depresją
 • grupa wsparcia dla członków rodzin i znajomych osób z problemem zdrowia psychicznego,
 • pomoc terapeuty środowiskowego

Przeprowadzane będą:

 • warsztaty socjoterapeutyczne dla osób z problemami zdrowia psychicznego
 • warsztaty kompetencji społecznych dla osób z upośledzeniem umysłowym
 • warsztaty dla członków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi z zakresu komunikacji i radzenia sobie ze stresem,
 • warsztaty nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych ITC
 • happening
 • konkurs plastyczny "Choroba psychiczna nie zaraża",
 • trening umiejętności praktycznych otwarte drzwi
 • turniej wiedzy o zdrowiu psychicznym
 • konsultacje dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • zajęcia terapeutyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym chorych na Alzheimera, Parkinsona
 • zajęcia stolarsko - ogrodnicze
 • zajęcia kulinarne
 • spotkania integracyjne

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielawie, gdzie prowadzone są zapisy oraz udzielane wszelkie informacje na temat projektu.

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. 3 Maja 20 (pokój nr 6)

58-260 Bielawa tel. 74 645 05 81/ 534 883 867

e-mail:dyrektor@sdsbielawa.pl

www.sdsbielawa.pl