okładka.jpg

Oferta Nr 2

Regiona; Dolna Bielawa

Obszar: ul. Ceglana

Nieruchomość to niezabudowana, niezagospodarowana działka gruntu, oznaczona numerem ewidencyjnym 95/2 obręb Północ, oznaczona użytkiem RIIIa.

Własność: Gmina Bielawa

Powierzchnia działki: 0,4036 ha

Cena działki: 200.000,00 PLN + 23% VAT

Działka ma kształt litery L, regularny, jest obszerna, porośnięta trawami bez zadrzewień i zakrzewień. Nieruchomość położona jest w "dolnej" części miasta przy ul. Ceglanej, niedaleko drogi wojewódzkiej nr 384 - ul. Żeromskiego.

W otoczeniu znajduje się pełne uzbrojenie, przy południowo - zachodniej granicy przez działkę biegnie sieć energetyczna i gazowa. Sieć wodociągowa znajduje się bliżej ul. S. Żeromskiego.

Dojazd do działki zapewniony jest drogą gruntową - ul. Ceglaną. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa przemysłowo - usługowa.

Dla obszaru obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy - Uchwała Nr XXXI/320/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28.12.2012r., który ustala przeznaczenie działki jako tereny aktywności gospodarczej, przemysłu i składu, oznaczony symbolem AG.3.

Kontakt:

Urząd Miejski w Bielawie

pl. Wolności 1

58-260 Bielawa

Referat Gospodarki Mieniem

tel. 74 8328 759

 

Referat Gospodarki Przestrzennej

tel. 74 8328 751